Μενού

Φόρμα ΣύνδεσηςΠοιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

 

«…να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπον, δια να κατοικήση ο Χριστός δια της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών» (Εφεσίους,γ΄:16,17).

Τα Χριστούγεννα έχει καθιερωθεί να γιορτάζονται στον χριστιανικό κόσμο κάθε χρόνο, στις 25  Δεκεμβρίου. Αυτό που εύκολα διαπιστώνουμε είναι ότι ο τρόπος εορτασμού των Χριστουγέννων από τους περισσότερους ανθρώπους του χριστιανικού κόσμου, έχει να κάνει πιο πολύ με στολισμούς δένδρων, με φωταγωγήσεις, με μουσικές εκδηλώσεις, με ανταλλαγή επισκέψεων και δώρων, με παραδοσιακά φαγητά και γλυκά και λιγότερο   με το θαυμαστό γεγονός που εορτάζεται, που ο λόγος του Θεού το αναφέρει σαν ‘το μεγάλο μυστήριο της ευσεβείας’ (Α΄Τιμόθεον,γ΄:16), το ότι δηλαδή ο Θεός έλαβε σάρκα και γεννήθηκε σαν ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός.

Αυτό που θέλουμε να αναφέρουμε σαν το κύριο μήνυμα της εορτής των Χριστουγέννων, είναι ότι όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, εκτελώντας το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα, συνελήφθη δια του Αγίου Πνεύματος και μορφώθηκε σαν άνθρωπος μέσα στη μήτρα της κατά σάρκα μητέρας του Μαρίας, αφού βέβαια η ίδια πίστεψε ότι μπορεί και δέχθηκε να συμβεί αυτό, έτσι και σήμερα ο Πατέρας Θεός θέλει κάθε άνθρωπος να πιστέψει με την καρδιά του και να δεχθεί τον Υιό Του Ιησού Χριστό, ώστε να τον ‘γεννήσει άνωθεν’ κάνοντάς τον ένα νέο κτίσμα καθαρό από  αμαρτία και δίνοντας του την εξουσία να λέγεται ‘παιδί Θεού’. Αυτή η ‘άνωθεν γέννηση’ του ανθρώπου από τον Πατέρα Θεό, αποτελεί  την αρχή της μόρφωσης του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού μέσα στον νέο εσωτερικό άνθρωπο του αναγεννημένου χριστιανού και ταυτίζεται με αυτό που ονομάζουμε προσωπικά Χριστούγεννα.

Συνεχίζοντας λέμε  ότι όπως η παρθένος Μαρία δέχθηκε το προσωπικό μήνυμα του αγγέλου όταν της μίλησε, έτσι ο καθένας που δεν έχει γνωρίσει ακόμα τον Κύριο καλείται να δεχθεί τον λόγο του Κυρίου που λέει: «…και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω» (Ιωάννης,ς΄:37) και να συμπεράνει ότι αφού ο ίδιος ο Κύριος δεν θα εκβάλει κανέναν έξω, ότι η πόρτα του ουρανού είναι ανοιχτή για τη σωτηρία του ανθρώπου και να αποφασίσει να πάει στον Κύριο και να σωθεί. Ακόμη από τα λόγια του Κυρίου, ‘Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω• εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού.’ (Αποκάλυψη, γ΄:20), συμπεραίνουμε ότι η πόρτα της καρδιάς του ανθρώπου ανοίγει μόνο από μέσα, δηλαδή μόνο εάν ο άνθρωπος θελήσει να ανοίξει την ‘πόρτα’ του εσωτερικού του ανθρώπου, θα μπει μέσα ο Ιησούς Χριστός γιατί ο Κύριος σέβεται και ποτέ δεν παραβιάζει την θέληση του ανθρώπου.

Ο Ιησούς Χριστός έχει μαλακώσει και καθαρίσει και τις πιο σκληρές και βρώμικες ανθρώπινες πνευματικές  καρδιές, όπως για παράδειγμα αυτή του αποστόλου Παύλου. Αναφέρουμε σχετικά ότι όταν ο πρώην διώκτης απόστολος Παύλος πήγαινε προς την Δαμασκό με σκοπό να φέρνει δεμένους άνδρες και γυναίκες μαθητές του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, στο δρόμο του φανερώθηκε ο Κύριος Ιησούς ο οποίος τον τύφλωσε με ισχυρό φως και τον ρώτησε γιατί τον διώκει. Όταν ο Παύλος τον ρώτησε ποιος είναι, ο Κύριος του συστήθηκε ότι είναι ο Ιησούς τον οποίο διώκει και του είπε να πάει στην πόλη και θα του ειπωθεί τι πρέπει να κάνει. Στη συνέχεια ο Κύριος είπε σε έναν μαθητή Του στη Δαμασκό, τον Ανανία, να πάει στον Παύλο. Ο Ανανίας έκφρασε κάποια δυσπιστία λόγω της κακής φήμης του Παύλου και ο Κύριος του φανέρωσε  ότι ο  Παύλος θα γίνει απόστολος των εθνών. Έτσι ο Ανανίας πήγε στον Παύλο, προσευχήθηκε με αποτέλεσμα να επανέλθει η όρασή του, να πληρωθεί με Άγιο Πνεύμα και  να βαπτιστεί στο νερό (Πράξεις,θ΄:1-19).

Επανερχόμενοι στο πνευματικό μήνυμα των Χριστουγέννων και έχοντας υπόψη ότι ‘τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας’ (Α΄ Τιμόθεον, β΄:3,4), λέμε ότι ο Θεός θέλει να αναγεννήσει κάθε άνθρωπο και να τον κάνει παιδί Του, ώστε να εορτάζει ουσιαστικά τα προσωπικά του Χριστούγεννα. Όμως όπως προαναφέραμε ο Πατέρας Θεός σεβόμενος την ελευθερία κάθε ανθρώπου, μόνο όσους δεχτούν τον Κύριο Ιησού στη ζωή τους, θα τους ‘γεννήσει άνωθεν’, σύμφωνα με το γραμμένο, «Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού•οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν» (Ιωαννης,α΄:11-13).

Αυτό που διαπιστώνουμε από τις ευαγγελικές περιγραφές, είναι ότι το θαυμαστό γεγονός της γέννησης του Θεανθρώπου, ο Θεός το αποκάλυψε πρώτα σε απλούς ανθρώπους, σε βοσκούς που έβοσκαν τα πρόβατά τους τη νύχτα της γέννησης, στέλνοντας ένα άγγελο που τους είπε, ‘Μη φοβείσθε• διότι ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν,διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είσθαι το σημείον εις εσάς• θέλετε ευρεί βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν τη φάτνη’. Οι βοσκοί αμέσως ξεκίνησαν να ψάχνουν τους στάβλους της Βηθλεέμ, μέχρι που βρήκαν το Θείο βρέφος μέσα σε μία φάτνη. Τότε διηγήθηκαν στους παρευρισκομένους τα λόγια που τους ειπώθηκαν από τον άγγελο και επέστρεψαν δοξάζοντες τον Θεό για όλα που είδαν και άκουσαν. (Λουκάς, β΄:10-20).

Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο διαβάζουμε για την επίσκεψη των ‘μάγων από ανατολών’, στον νεογέννητο Χριστό. Αυτοί πρέπει να είχαν υπόψη τους τις προφητείες αφενός του Βαλαάμ που έλεγε, ‘θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ, και θέλει αναστηθή σκήπτρον εκ του Ισραήλ’(Αριθμοί,κδ΄:17) και αφετέρου αυτή του Δανιήλ,που προσδιόριζε τον χρόνο της πρώτης έλευσης του Κυρίου λέγοντας, ‘από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύο’(Δανιήλ,θ΄:25). Βάσει αυτών, όταν παρατήρησαν το φαινόμενο του νέου αστέρος, συμπέραναν ότι γεννήθηκε ο Βασιλιάς των Ιουδαίων και αποφάσισαν, παρόλο που ήταν πολύ μακριά, να παν να Τον προσκυνήσουν. Όταν έφθασαν στα Ιεροσόλυμα και ρώτησαν για τον νέο βασιλιά, όλοι ταράχθηκαν με πρώτο τον βασιλιά Ηρώδη.  Όταν ο Ηρώδης ρώτησε τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού  πού ο Χριστός γεννιέται, αυτοί του απάντησαν   αναφέροντας την προφητεία του Μιχαία(ε΄:2) που έλεγε ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Όμως κανείς από αυτούς, ούτε από τον υπόλοιπο λαό, ενδιαφέρθηκε να πάει να βρει τον Χριστό, αντίθετα με τους μάγους και τους βοσκούς, που εκτίμησαν σωστά τα ουράνια μηνύματα που τους δόθηκαν και τελικά βρήκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Συνοψίζοντας λέμε απευθυνόμενοι πρώτα σε όσους δεν έχουν  αναγεννηθεί, τους ευχόμαστε αυτά τα Χριστούγεννα να μην πάνε μάταια, αλλά να προσευχηθούν ζητώντας να γεννηθεί ο Χριστός πνευματικά στην καρδιά τους και στη συνέχεια ευχόμαστε σε όλους που έχουμε αναγεννηθεί να μορφωθεί ο Ιησούς Χριστός μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο σε άνδρα τέλειο, ώστε να υπομείνουμε έως τέλους και να απολαύσουμε το τέλος της πίστης μας που είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Αμήν!

 

 

«Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον, ο μεν εις τον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριο αυτού» (Ματθαίος,κβ΄:5)

Ο Κύριος στην επίγεια διακονία Του, όταν κήρυττε συνήθιζε να λέει παραβολές. Οι  παραβολές που έλεγε ο Κύριος ήταν απλά παραδείγματα γεγονότων που  λαμβάνουν χώρα στη ζωή των ανθρώπων μέσω των οποίων έδινε το ανάλογο μήνυμα, σε όσους έδιναν προσοχή στα λόγια του Κυρίου και    επιθυμούσαν να γνωρίσουν  και να εφαρμόσουν το θέλημά Του στη ζωή τους.

Σε μια από αυτές τις παραβολές, διαβάζουμε για έναν άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος έκανε γάμο στον γιό του. Απέστειλε του δούλους του να καλέσουν τους προσκεκλημένους, οι οποίοι δεν ήθελαν να λάβουν μέρος. Απέστειλε πάλι άλλους δούλους του, να πουν στους προσκεκλημένους ότι οι ταύροι και τα θρεφτάρια είναι σφαγμένα και ότι όλα είναι έτοιμα. Οι προσκεκλημένοι όμως αμέλησαν και πήγε ο καθένας τους στο χωράφι του και στο εμπόριό του. Οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους και αφού τους έβρισαν τους σκότωσαν. Όταν άκουσε ο βασιλιάς οργίστηκε και έστειλε τα στρατεύματά του και σκότωσαν τους φονιάδες και έκαψαν τις πόλεις τους. Στη συνέχεια ο βασιλιάς είπε στους δούλους του, ότι ο γάμος είναι έτοιμος αλλά οι προσκεκλημένοι δεν ήταν άξιοι, γι’ αυτό να πάνε στις διεξόδους των δρόμων και όσους  βρούνε να τους καλέσουν στον γάμο. Βγήκαν λοιπόν οι δούλοι και κάλεσαν όσους βρήκαν, καλούς και κακούς, αυτοί ήρθαν στον γάμο και έτσι γέμισε ο χώρος από τους καλεσμένους στο τραπέζι. Όταν μπήκε ο βασιλιάς να δει τους καλεσμένους, είδε κάποιον που δεν φορούσε ένδυμα γάμου, τον οποίο είπε να τον δέσουν και να τον ρίξουν στο ‘σκότος το εξώτερο’. Ολοκληρώνοντας την παραβολή ο Κύριος αναφέρει σαν τελικό συμπέρασμα, ‘διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι αλλά  λίγοι είναι οι εκλεκτοί’.(Ματθαίος,κβ΄:1-14).

Με βάση αυτή τη παραβολή και όχι μόνο, μπορούμε να πούμε  ότι το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους σήμερα είναι η δωρεάν πρόσκληση να λάβουν μέρος στην βασιλεία Του, μέσω της σωτηρίας που χαρίζει ο Υιός Του Χριστός, σε όσους πιστέψουν σ’ Αυτόν και Τον γνωρίσουν σαν προσωπικό τους σωτήρα,  ώστε να  πάρουν το ένδυμα γάμου  και να γίνουν μέλη της εκκλησίας Του. Κάποιοι στην παραβολή αρνήθηκαν την πρόσκληση, ενώ άλλοι αμέλησαν και ασχολήθηκαν με το χωράφι και το εμπόριό τους. Αυτοί είναι μια κατηγορία ανθρώπων των οποίων η καρδιά τους βάρυνε από τις βιοτικές μέριμνες (Λουκάς,κα΄:34) με αποτέλεσμα να αμελήσουν την πρόσκληση του Θεού. Ο λόγος του Κυρίου δεν χώρεσε στην καρδιά τους ώστε να δεχτούν την πρόσκλησή Του και θεώρησαν πιο σωστό να βρίσκονται στις δικές τους μέριμνες απ’ ότι εκεί που τους θέλει ο Θεός. Αυτή την λάθος προτεραιότητα, δηλαδή το να θεωρούμε πιο σημαντικό να μας απασχολούν περισσότερο οι βιοτικές μας μέριμνες και  λιγότερο το θέλημα του Κύριου, μπορεί να την αποκτήσουμε σταδιακά κατά την πορεία μας με τον Κύριο, εάν δεν προσέξουμε και δεν συνεχίσουμε να μένουμε όπως τα πρώτα αδέλφια μας, στην προσευχή, στην κοινωνία μετ’ αλλήλων, στην Θεία Κοινωνία και στην αποστολική διδασκαλία του λόγου του Θεού (Πράξεις, β΄:42). Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η πρώτη μας αγάπη στον Κύριο και το ευαγγέλιό Του να μειώνεται και να δίνουμε προτεραιότητα στο να ικανοποιούμε τις βιοτικές μας ανάγκες, αμελώντας να εργαζόμαστε τη σωτηρία που ο Κύριος μας χάρισε.

Σε άλλη σχετική παραβολή, αυτή των δέκα παρθένων, ο Κύριος αναφέρεται σε δέκα παρθένες που περίμεναν τον νυμφίο με τις λαμπάδες τους αναμμένες, από τις οποίες οι πέντε ήταν φρόνιμες και οι πέντε  ήταν μωρές. Οι φρόνιμες πήραν για τις λαμπάδες τους εφεδρικό λάδι, για την περίπτωση που θα βράδυνε ο νυμφίος, ενώ οι μωρές δεν πήραν. Επειδή ο νυμφίος αργούσε να έρθει όλες νύσταξαν και κοιμήθηκαν. Ξαφνικά ακούστηκε κραυγή στην μέση της νύχτας ότι έρχεται ο νυμφίος  και να βγουν στην συνάντησή του. Τότε σηκώθηκαν όλες οι παρθένες και ετοίμασαν τις λαμπάδες τους. Οι μωρές παρθένες είδαν ότι έσβηναν οι λαμπάδες τους και ζήτησαν από τις φρόνιμες να τις δώσουν λάδι. Οι φρόνιμες απάντησαν ότι μπορεί να μην φθάσει το λάδι ούτε σε εκείνες ούτε σ’ αυτές και τους πρότειναν να πάνε να αγοράσουν από τους πωλητές. Ενώ εκείνες έφυγαν  για να αγοράσουν, ήρθε ο νυμφίος και οι έτοιμες παρθένες μπήκαν στους γάμους και έκλεισε η πόρτα. Αργότερα ήλθαν οι μωρές και είπαν στον Κύριο να τις ανοίξει και εκείνος  απάντησε πως δεν τις γνωρίζει. Ο Κύριος ολοκληρώνει και αυτή τη παραβολή λέγοντας σαν τελικό συμπέρασμα, ‘Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθ' ην ο Υιός του ανθρώπου έρχεται’ (Ματθαίος, κε΄:1-13).

Οι δέκα παρθένες ήξεραν ότι η βασική προϋπόθεση στο να κρατηθεί η λαμπάδα τους αναμμένη ήταν να έχουν περίσσιο λάδι. Οι φρόνιμες φρόντισαν να είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή, ώστε να μην έχουν πρόβλημα και στην περίπτωση που αργούσε ο νυμφίος, ενώ οι μωρές αμέλησαν να έχουν εφεδρικό λάδι γι’ αυτή τη περίπτωση. Αυτή η αμέλεια τους κόστισε την είσοδο στους γάμους του νυμφίου, ενώ η σωστή προετοιμασία των φρονίμων ανταμείφθηκε. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι σωστά οι φρόνιμες παρθένες αρνήθηκαν να δώσουν από το λάδι τους στις μωρές, μη εφαρμόζοντας την εντολή του Κυρίου, ‘Εις πάντα δε τον ζητούντα παρά σου δίδε’ (Λουκάς,ς΄:30), διακρίνοντας ότι αυτή η εντολή αφορά την κάλυψη αναγκών του αιτούντα, χωρίς να δημιουργεί αντίστοιχες ελλείψεις στον δίδοντα.

Η ετοιμασία για την συνάντησή μας με τον Κύριο Ιησού έχει κόπο, δηλαδή είναι δύσκολο να αγωνιζόμαστε σωστά τον καλό πνευματικό αγώνα, φορώντας την πνευματική πανοπλία που αναφέρει ο λόγος του Κυρίου (Εφεσίους,ς΄:10-18). Η ετοιμότητά μας τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος να μας συναντήσει, εξαρτάται από την ετοιμασία που θα κάνουμε σε όλη την πνευματική μας πορεία  και όχι από την προσπάθεια της τελευταίας ώρας. Αυτό βέβαια ισχύει  για τους αναγεννημένους χριστιανούς που έχουν γνωρίσει τον Κύριο και ετοιμάζονται να Τον συναντήσουν και όχι για ανθρώπους, όπως ο ένας από τους δύο συσταυρωθέντες με τον Κύριο ληστές, που όταν βρέθηκε  δίπλα στον Κύριο λίγο πριν πεθάνει, βλέποντας την συμπεριφορά του Κυρίου, πίστεψε σ’ Αυτόν, Τον επικαλέστηκε, με αποτέλεσμα να πάει μαζί Του στον παράδεισο.

Καλό είναι να μην αμελούμε την πνευματική προετοιμασία  που πρέπει να  κάνουμε, ώστε να είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο, οποιαδήποτε ώρα μας καλέσει είτε μέσω προσωπικής πρόσκλησης, είτε μέσω της αρπαγής. Να αγωνιστούμε μέχρι τέλους τον καλό αγώνα της πίστεως, προσευχόμενοι αδιάλειπτα δια του Αγίου Πνεύματος, ώστε να εκπληρώνεται κατά την πνευματική μας πορεία το γραμμένο, ‘Διά τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλ' εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρηται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθ' εκάστην ημέραν’ (Β΄ Κορινθίους, δ΄: 16).

Συνοψίζοντας λέμε ότι η επιμέλειά μας να τηρούμε όλες τις εντολές του Κυρίου, θα ανταμειφθεί με το να μας εισάγει ο Κύριος στη βασιλεία Του, σαν τις φρόνιμες παρθένες, διότι αποδεικνύει την αγάπη μας προς Αυτόν, μιας και αγάπη Θεού είναι το να εκτελούμε τις εντολές Του (Ιωάννης, ιδ΄:15,23). Αντίθετα αν δεν προσέξουμε και αμελήσουμε να εργαστούμε την σωτηρία που μας χάρισε ο Κύριος και δώσουμε προτεραιότητα στην ικανοποίηση κυρίως των βιοτικών αναγκών μας, αυτό θα μας κάνει ανέτοιμους την ημέρα της κλήσης μας από τον Κύριο. Ας μην αμελήσουμε λοιπόν την σωτηρία που μας χάρισε ο Κύριος, αλλά μετά φόβου και τρόμου να την εργαζόμαστε, ώστε να κρατηθούμε κοντά Του και να είμαστε έτοιμοι αμέσως να Τον υποδεχτούμε οποιαδήποτε  στιγμή θα έρθει να μας παραλάβει. Αμήν!

 
Περισσότερα Άρθρα...

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα552
mod_vvisit_counterΕχτές1902
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα12384
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα19109
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα52424
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα70896
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες3458316

We have: 29 guests online
Η IP: 44.192.48.196
 , 
Σήμερα : Ιουν 19, 2024