Μενού

Φόρμα Σύνδεσης  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

.
«Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα∙ ο μένων εν εμοί, και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν∙ διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν» (Ιωάννης, ιε΄:5)

Πριν λίγες μέρες μπήκαμε στο 2020 μ.Χ. και η ευχή ‘καλή χρονιά’ ακούγεται ακόμα όταν συναντούνται και επικοινωνούν μεταξύ τους γνωστοί αλλά και άγνωστοι. Σίγουρα καλή είναι η ευχή αλλά το ζητούμενο είναι το πώς θα εκπληρωθεί. Αυτό που εμείς μπορούμε να πούμε, βασιζόμενοι στα λόγια του Κυρίου που αναφέρουμε αρχικά, για να είναι η χρονιά καλή και με καρπό που μένει, είναι αναγκαίο κάθε άνθρωπος πρώτα να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα, στη συνέχεια να έχει επικοινωνία μαζί Του, δια της εν Πνεύματι Αγίω προσευχής και να τρέφεται πνευματικά με το λόγο Του, όλες της μέρες του χρόνου και γενικά της ζωής του.

Επεξηγώντας λέμε πιο αναλυτικά ότι ο Κύριος ήρθε στον κόσμο για να σώσει όλους τους ανθρώπους, όσο αμαρτωλοί και αν είναι και να δημιουργήσει την εκκλησία Του με αυτούς που θα πιστέψουν σ’ Αυτόν, τους οποίους ο Πατέρας Θεός, θα τους ‘γεννήσει άνωθεν’, κάνοντας παιδιά Του. Μια εκκλησία που αποτελείται από πρώην αμαρτωλούς που μετανοούν και ο Κύριος τους καθαρίζει με το άγιο αίμα της θυσίας Του, ώστε να είναι άμωμοι και καθαροί ενώπιον Του. Γραφικά εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, δηλαδή οι αναγεννημένοι πιστοί οι οποίοι έχουν κεφαλή-αρχηγό τον Κύριο και υποτάσσονται στους λόγους Του έτσι ώστε να μένουν καθαροί και ενωμένοι μαζί Του, μέχρι να έρθει να τους παραλάβει (Εφεσίους, ε΄:22-33).

Ο Κύριος στο αρχικό εδάφιο πρώτα αναφέρει ‘ο μένων εν εμοί’, δηλαδή αυτός που θέλει να μένει συνέχεια μαζί Tου και μετά συμπληρώνει ‘και εγώ εν αυτώ’, δηλαδή δίνει υπόσχεση ότι και θα είναι και Αυτός μαζί του και εξαιτίας της παρουσίας του Κυρίου στη ζωή του, θα φέρει καρπό. Ο Κύριος συνεχίζει και στο 7ο εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου, λέει ότι εάν μένουμε σ’ Αυτόν και τα λόγια Του μένουν μέσα μας, τότε ότι αν Του ζητήσουμε θα μας το δώσει. Αυτή η υπόσχεση του Κυρίου, ισχύει για κάθε αίτημα, που αφορά είτε  την προσωπική μας πνευματική κατάσταση είτε κοινωνικές και υλικές ανάγκες μας. Συνεπώς η ευχή ‘καλή και καρποφόρα χρονιά’ εκπληρώνεται σε κάθε  πιστό μόνο μένοντας κοντά στον Κύριο και τηρώντας τις  εντολές Του.

Ο απόστολος Παύλος διακηρύττει, ‘…μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν• διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν αυτού' (Φιλιππησίους,β΄:12,13) και ‘εξεύρω εις τίνα επίστευσα, και είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξη την παρακαταθήκην μου μέχρις εκείνης της ημέρας' (Β΄Τιμόθεον,α΄:12), ο δε απόστολος Ιούδας στο πρώτο εδάφιο της επιστολής του αναφέρει: ‘προς τους κλητούς τους ηγιασμένους υπό Θεού Πατρός, και τετηρημένους υπό του Ιησού Χριστού’. Άρα το να κρατάει κάποιος τη σωτηρία του, παραμένοντας ενωμένος με τον Κύριο σε όλη τη ζωή του, έχει να κάνει πρώτα με  τη θέληση και τη πίστη του. Ο άνθρωπος που θέλει να μείνει και να μοιάσει στον Κύριο θέλει και να αγωνίζεται με αυταπάρνηση τον καλό  αγώνα της πίστης. Ο Κύριος ταπείνωσε τον εαυτό Του λαβαίνοντας μορφή δούλου και αφού έγινε άνθρωπος, έμεινε υπάκουος στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου. Γι’ αυτό και ο Πατέρας Θεός τον υπερύψωσε και του έδωσε το υπέρ παν όνομα (Φιλιππησίους,β΄:5-9). Απαρνήθηκε τα θέλω Του και έδωσε τον εαυτό Του στην υπακοή του θελήματος του Θεού Πατρός, που ήταν να πεθάνει επάνω στο Σταυρό για να σωθούν όλοι που θα πιστέψουν σ’ Αυτόν. Αυτό το φρόνημα πρέπει να έχουμε όλοι όσοι λέμε ότι ανήκουμε στην εκκλησία του Κυρίου, δηλαδή να υπακούμε στο γραμμένο λόγο του Θεού και να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, θεωρώντας τα θέλω του Θεού πιο σημαντικά από τα θέλω μας, έτσι ώστε στην καρδιά μας να βασιλεύει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Σ’ αυτό τον δύσκολο πνευματικό αγώνα θα μας ενισχύσει ο Πατέρας Θεός με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να τον φέρουμε εις πέρας. Το βέβαιο είναι ότι κρατώντας τον εαυτό μας στον Κύριο, αλλάζουμε και εμείς, διότι γινόμαστε όμοιοι με Αυτόν. Δηλαδή η παρουσία του Κυρίου μέσα μας, μας προσφέρει τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα Του, τα οποία είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια δηλαδή ο καρπός του Αγίου Πνεύματος (Γαλάτας,ε΄:22). Αυτός ο καρπός, θα είναι φανερός και στους γύρω μας  και έτσι η ζωή μας θα είναι φως που μπορεί να οδηγήσει και αυτούς στο Σωτήρα Χριστό.

Βέβαια στη πορεία του χρόνου, ο χριστιανός θα δοκιμαστεί στη ζωή του και στην πράξη πρέπει να αποδείξει την πάνω απ’ όλα αγάπη του στον Κύριο. Ο γραφικός τρόπος αντιμετώπισης τωρινών αλλά και μελλοντικών πειρασμών είναι η εν Πνεύματι Αγίω προσευχή (Ματθαίος,κς΄:41, Εφεσίους,ς΄:18) . Η προσευχή δεν πρέπει να είναι μια τυπική λατρεία, αλλά να έχει σαν αποτέλεσμα τη πλήρωση του χριστιανού με το Άγιο Πνεύμα έτσι ώστε να αντιμετωπίζει νικηφόρα κάθε πειρασμό. Όταν όμως απέχουμε από τη προσευχή, θα εξασθενήσουμε πνευματικά και θα πέσουμε στον πειρασμό όπως ο απόστολος Πέτρος που αρνήθηκε τρεις φορές τον Κύριο. Η προσευχή μας κρατά κοντά στο Κύριο, όπως η διδαχή του λόγου του Θεού, η κοινωνία με τα αδέλφια και η συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία (Πράξεις,β΄:42).

Όταν αγωνιζόμαστε να μείνουμε στον Κύριο τότε θα αυξάνει και η χάρη Του σ’ εμάς. Διαρκώς θα μας έχει σε προστασία και θα βλέπουμε πιο δυνατό το χέρι Του στη ζωή μας. Όταν εκτελούμε το θέλημα του Θεού, τότε κτίζουμε το πνευματικό μας σπίτι πάνω στην πέτρα, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Στη πορεία του χρόνου σίγουρα ποταμοί, άνεμοι και βροχές θα προσβάλλουν  το σπίτι, επειδή όμως αυτό είναι κτισμένο πάνω στον Κύριο, δεν θα πέσει ποτέ (Ματθαίος,ζ΄:25). Ένα γραφικό παράδειγμα νικηφόρας αντιμετώπισης πειρασμού είναι αυτό του νέου Ιωσήφ ο οποίος αρνήθηκε να ενδώσει  στις συνεχείς προτάσεις  της γυναίκας του Πετεφρή να μοιχεύσει μαζί της και αυτό γιατί ο Ιωσήφ είχε συνεχή επικοινωνία με το Θεό και δεν ήθελε να ενεργήσει ενάντια στο θέλημά Του. Μπορεί εξαιτίας αυτής της στάσης του να  αδικήθηκε και να φυλακίστηκε, όμως τελικά ο Θεός τον ελευθέρωσε και τον έκανε πρώτο άρχοντα της Αιγύπτου μετά τον Φαραώ (Γένεση,κεφ.λθ΄,μ΄,μα΄).

Συνοψίζοντας, λέμε ότι μένοντας στον Κύριο, εξαγοράζουμε το χρόνο μας σωστά, με αποτέλεσμα να έχουμε εσωτερικό πνευματικό καρπό και γενικά την εύνοια του Θεού  στη ζωή μας. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει να καρποφορήσουμε, γιατί έχουμε επιλέξει να μείνουμε έως τέλους μαζί Του. Θα μας ενισχύει κάθε φορά που θα πάμε κοντά Του, θα μας παρηγορεί στις θλίψεις και θα ανορθώνει το ηθικό μας. Θα κάνει έκβαση σε  κάθε μας δοκιμασία ώστε να μπορούμε να υπομένουμε και θα είναι αυτή η χρονιά καλή και ευλογημένη, όπως και όλη η υπόλοιπη ζωή μας. Αμήν!

 

«Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας∙ εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ο ορθρινός» (Αποκάλυψις,κβ΄:16)

Tα Χριστούγεννα, γιορτάζονται σε όλο το χριστιανικό κόσμο, μια φορά το χρόνο στις 25 Δεκεμβρίου. Είναι μια γιορτή ενθύμησης της γέννησης του Θεανθρώπου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επίσης μια φορά το χρόνο γιορτάζεται η γιορτή της ενθύμησης των παθών και της ανάστασης του Κυρίου, το γνωστό Πάσχα. Βέβαια καλό είναι το ότι ακούγονται έστω και για λίγες μέρες το χρόνο, οι μεγάλες αλήθειες της ενανθρώπισης, της θυσίας και της ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά το ζητούμενο είναι η ενθύμηση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που γεννήθηκε, θυσιάστηκε και αναστήθηκε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, να οδηγήσει κάθε άνθρωπο που λέει ότι πιστεύει στον Ιησού Χριστό, να προβληματιστεί, στο αν και κατά πόσο το σωτήριο έργο του Κυρίου, εκπληρώνεται στη ζωή του.

Με στόχο ένα καρποφόρο προβληματισμό θα αναφέρουμε κάποιες σκέψεις μας, σχετικές με το άστρο  που εμφανίστηκε με τη γέννηση του Κυρίου και οδήγησε τους μάγους  στο σπίτι που βρισκόταν ο Κύριος, όπου Τον προσκύνησαν και Του πρόσφεραν τα πολύτιμα δώρα τους.

Διαβάζουμε σχετικά: «Αφού δε εγεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού, μάγοι από ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες• Που είναι ο γεννηθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη ανατολή και ήλθομεν διά να προσκυνήσωμεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα η Ιεροσόλυμα μετ' αυτού,  και συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθη παρ' αυτών που ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπον προς αυτόν• Εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας• διότι ούτως είναι γεγραμμένον διά του προφήτου•  Και συ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλως ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα• διότι εκ σου θέλει εξέλθει ηγούμενος, όστις θέλει ποιμάνει τον λαόν μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους εξηκρίβωσε παρ' αυτών τον καιρόν του φαινομένου αστέρος, και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε• Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, αφού δε εύρητε, απαγγείλατέ μοι, διά να έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν• και ιδού, ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη ανατολή προεπορεύετο αυτών, εωσού ελθών εστάθη επάνω όπου ήτο το παιδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα,  και ελθόντες εις την οικίαν εύρον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν•  και αποκαλυφθέντες θεόθεν κατ' όναρ να μη επιστρέψωσι προς τον Ηρώδην, δι' άλλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών»       (Ματθαίος, β΄:1-12).

Αρχικά διευκρινίζοντας λέμε ότι η λέξη ‘μάγοι’, δεν έχει τη σημερινή έννοια, αλλά αναφέρεται σε ανθρώπους που ανήκαν στη περσική θρησκευτική κάστα των μάγων. Όπως προκύπτει από τη βιβλική περιγραφή, αυτοί οι μάγοι παρατηρούσαν μεν τα αστέρια, αλλά και ήταν γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα της προφητείας που αναφέρει: «…Θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ, και θέλει αναστηθή σκήπτρον εκ του Ισραήλ…» (Αριθμοί,κδ΄:17). Έτσι εξηγείται πώς σύνδεσαν την εμφάνιση αυτού του καινοφανούς αστέρα με τη γέννηση του βασιλιά των Ιουδαίων. Έχοντας αυτή την πίστη άσβεστη μέσα στις καρδιές τους, όπως και την  επιθυμία να προσκυνήσουν το νέο βασιλιά, ξεκίνησαν αυτό το πολυήμερο και επίπονο ταξίδι. Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για τη φύση αυτού του αστέρα (σύνοδος πλανητών, κομήτης, υπερκαινοφανής κ.α.). Αυτό που εμείς με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτός ο αστέρας δεν ήταν αποτέλεσμα τυχαίων φαινομένων αλλά ενεργειών καθοδηγούμενων από τον Πατέρα Θεό, όπως ήταν η εμφάνιση του αστέρα με τη γέννηση του Κυρίου, η επανεμφάνισή του στους μάγους μετά την αναχώρησή τους από το βασιλιά Ηρώδη και η οδηγός πορεία του, μέχρι πάνω από το σπίτι που ήταν ο γεννηθείς Χριστός.

Δηλαδή ο Θεός ενεργεί με θαυμαστά σημεία, σε ανθρώπους που βλέπει ότι έχουν πίστη στη μέγιστη επαγγελία της ενανθρώπισης του Υιού Του και Σωτήρα Ιησού Χριστού και θέλουν με όλη τους τη καρδιά να Τον γνωρίσουν και να Τον ακολουθήσουν. Αυτή η πίστη βασίζεται στο γραμμένο λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, αλλά δεν αρκεί να έχει κάποιος μόνο μία νοητική γνώση για τον Κύριο και το έργο Του μελετώντας το λόγο, αλλά να εκζητήσει τον Κύριο προσευχόμενος ένθερμα, ώστε να Τον γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα. Ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει σχετικά, απευθυνόμενος σε κάποιους Ιουδαίους: «Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον• και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού•  πλην δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν» (Ιωάννης, ε΄:39,40). Επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα ανώφελης γνώσης του λόγου του Θεού, είναι αυτή που είχαν οι αρχιερείς και γραμματείς στους οποίους απευθύνθηκαν οι μάγοι. Γνώριζαν βάσει του λόγου πού γεννιέται ο Χριστός αλλά κανένας τους δεν ενδιαφέρθηκε να πάει με τους μάγους να Τον βρει και να Τον προσκυνήσει. Αντίστοιχα το να γιορτάζει κάποιος τα Χριστούγεννα, χωρίς να έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα από τη δουλεία στην αμαρτία και ακόμη χειρότερα χωρίς να πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι  ο Υιός του Θεού που γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία, είναι γεγονός άνευ ουσίας.

Η εορτή των Χριστουγέννων θα αποκτήσει νόημα, όταν αποτελέσει αφορμή εκζήτησης του Κυρίου για όποιον δεν Τον έχει γνωρίσει σαν προσωπικό του σωτήρα. Όποιος κάνει αυτό το βήμα θα γνωρίσει την αλήθεια της υπόσχεσης του Κυρίου, ‘Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω• εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού’ (Αποκάλυψις,γ΄:20), ο δε Πατέρας Θεός θα τον αναγεννήσει και θα αρχίσει να εορτάζει ουσιαστικά τα προσωπικά του Χριστούγεννα.

Συνοψίζοντας λέμε ότι το έργο του άστρου των Χριστουγέννων που οδήγησε τους μάγους στο Χριστό, το εκτελούν σήμερα, αφενός όλοι όσοι έχουν τον Ιησού Χριστό γεννημένο και σε πρώτη θέση μέσα στην καρδιά τους, με αποτέλεσμα η ζωή τους να είναι το φως Του μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας και αφετέρου ο γραπτός λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Ας μη θεωρεί κανείς ότι η Αγία Γραφή ήταν μόνο για τότε, ούτε να την έχει ξεχασμένη σε ένα ράφι στο σπίτι του, αλλά να την ανοίξει και να την μελετάει, ζητώντας από τον Ιησού Χριστό να τον βεβαιώσει ότι είναι ζωντανός και  αληθινός.  O Κύριος,  σαν αστέρας ‘λαμπρός και  ορθρινός’ θα λάμψει με το φως Του, ενεργώντας στην προσωπική του ζωή έργο σωτηρίας ‘διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος’ (Τίτον, γ΄:5). Αμήν.

 
Περισσότερα Άρθρα...

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα787
mod_vvisit_counterΕχτές1689
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα9623
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα7089
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα41549
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα45775
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες1872145

We have: 30 guests online
Η IP: 35.172.223.30
 , 
Σήμερα : Ιουλ 31, 2021