• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

«Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς, και μάθετε απ’ εμού∙ διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν∙ και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός, και το φορτίον μου ελαφρόν» (Ματθαίος, ιβ΄:28-30)

Η χώρα μας περνάει από τις πιο δύσκολες μέρες της ιστορίας της, με όλα όσα συμβαίνουν και όσα ακούγονται σχετικά με την οικονομική της κατάσταση και με το τι θα γίνει με την παραμονή της ή όχι στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση ή γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αναταραχή στον κόσμο και ιδιαίτερα με αυτό που συμβαίνει με τις Τράπεζες που υπολειτουργούν, με τις ουρές στα μηχανήματα συναλλαγών και η όλη εικόνα φανερώνει μια ανασφάλεια με το τι μέλει γενέσθαι. Όλοι αναρωτιούνται και σκέφτονται γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά; Υπάρχει κάποια λύση;

Αυτό που μπορούμε να πούμε με κάθε βεβαιότητα είναι ότι η σωστή λύση σ’ αυτό το πρόβλημα όπως και σε κάθε πρόβλημα, βρίσκεται στα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού,« ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή» (Ματθαίος, στ΄:33). Δηλαδή απλά πρέπει ο κάθε Έλληνας που μέχρι τώρα δεν λάμβανε υπόψη του το θέλημα του Θεού στη ζωή του, να αλλάξει προτεραιότητες, να στραφεί με πίστη στο Θεό και να ζητήσει πρώτα την βασιλεία Του και τη δικαιοσύνη Του. Σαν πρώτο βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση είναι ο άνθρωπος να μετανοήσει για τις μέχρι τώρα λάθος προτεραιότητές του και στη συνέχεια να κάνει το δεύτερο βήμα της πίστης, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση ‘ελάτε σε μένα’ του Ιησού Χριστού λέγοντάς Του “αν όντως υπάρχεις αποκαλύψου και σε μένα”. Τότε Εκείνος θα τον επισκεφτεί και ο συγκεκριμένος άνθρωπος που θα Τον επικαλεστεί, θα βεβαιωθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Από κει και πέρα  ο άνθρωπός θα αρχίσει να εννοεί τα λόγια του Κυρίου «Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού»(Ματθαίος, δ΄:4).

Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος, ‘πώς μπορεί να λύσει ο Ιησούς Χριστός το οικονομικό πρόβλημα που είναι από τα πιο σοβαρά στη ζωή ενός ανθρώπου;’. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δοκιμάζεται η πίστη μας στον Θεό. Δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι ο Θεός μπορεί να φέρει τη λύση γιατί συνήθως υπάρχουν μέσα μας φόβοι και αμφιβολίες που μας εμποδίζουν να Τον εμπιστευθούμε. Αυτό που χρειάζεται για να ξεπεράσει τους φόβους του κάθε πιστός είτε είναι Έλληνας είτε αλλοδαπός, είναι να στηριχθεί στις υποσχέσεις του Πατέρα Θεού στα παιδιά Του, που είναι γραμμένες στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αν έχουμε γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό μας σωτήρα πρέπει να πιστεύουμε αυτό που στη Καινή Διαθήκη αναφέρεται: «όστις τον ίδιον εαυτού υιόν δεν εφείσθη αλλά  υπέρ ημών πάντων παρέδωκεν αυτόν πώς και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις εμάςτα πάντα;»(Ρωμαίους, η΄: 32). Δεν είναι δύσκολο σε Αυτόν να κάνει έκβαση στη δοκιμασία, απλά είναι δύσκολο σε εμάς να Τον εμπιστευτούμε και αυτό γιατί απλά η πίστη μας είναι πάρα πολύ μικρή.

Ας δούμε ένα γραφικό παράδειγμα δοκιμασίας και έκβασης του Θεού. Στο βιβλίο της Γένεσης αναφέρεται ο γιος του Ιακώβ, ο Ιωσήφ. Οι αδελφοί του τον μίσησαν, πρώτα γιατί τον αγαπούσε ο πατέρας τους περισσότερο από αυτούς και επιπλέον για τα ενύπνια που ο Θεός του έδειξε. Τα αδέλφια του τον μίσησαν τόσο μέχρι που φτάσανε σε σημείο να τον πουλήσουν σε εμπόρους που πήγαιναν στην Αίγυπτο και εκείνοι τον πούλησαν στον αυλικό του Φαραώ, τον Πετεφρή. (Γένεσις, λζ΄). Ο Ιωσήφ βρήκε χάρη μπροστά στον Πετεφρή ο οποίος τον έβαλε επιστάτη στο σπίτι του και σε όλα του τα υπάρχοντα. Όμως η γυναίκα του Πετεφρή έβαλε στο μάτι της τον Ιωσήφ και τον προκαλούσε να αμαρτήσει μαζί της. Επειδή εκείνος της αρνιόταν κάθε μέρα, εκείνη βρήκε τρόπο να τον κατηγορήσει και ο Πετεφρής έβαλε τον Ιωσήφ στην πιο οχυρωμένη φυλακή. Αλλά εκεί ο Ιωσήφ βρήκε χάρη μπροστά στον αρχιδεσμοφύλακα που τον έθεσε επικεφαλής όλων των φυλακισμένων. (Γένεσις, λθ΄). Στην ίδια φυλακή μπήκαν ο οινοχόος και ο αρτοποιός του Φαραώ που είχαν πράξει κακό ενάντια στον Φαραώ. Εκείνοι είδαν ενύπνια, που τους τα εξήγησε ο Ιωσήφ, ότι τον μεν οινοχόο ο Φαραώ θα τον τιμούσε ενώ τον αρτοποιό θα τον σκότωνε, όπως και έτσι συνέβη. Μετά από δυο χρόνια ο Φαραώ είδε δύο ενύπνια που δεν μπορούσε να τα καταλάβει, αλλά ούτε και όλοι οι μάγοι του ήξεραν να τα εξηγήσουν, μέχρι που ο οινοχόος θυμήθηκε τον Ιωσήφ και τον ανέφερε στον Φαραώ. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Ιωσήφ, αυτός του εξήγησε τα ενύπνια, λέγοντας ότι θα έρθουν εφτά χρόνια αφθονίας στην Αίγυπτο και εφτά χρόνια πείνας και τον συμβούλεψε να βάλλει ένα υπεύθυνο που θα συνάξει το ένα πέμπτο των σιτηρών  στα εφτά χρόνια της αφθονίας  ώστε να μην λιμοκτονήσει ο λαός στα εφτά χρόνια της πείνας. Έτσι και έγινε, ο Φαραώ έβαλε υπεύθυνο τον Ιωσήφ και τελικά η ο λαός της Αιγύπτου δεν λιμοκτόνησε στα εφτά χρόνια της πείνας. Οπότε αποδείχτηκαν τα μεν ενύπνια αληθινά, οι δε εξηγήσεις που δόθηκαν από τον Θεό στον Ιωσήφ σωτήριες (Γένεσις, μα΄).

Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι Ιωσήφ ήταν άνθρωπος του Θεού, έμεινε στο θέλημά Του και ο Θεός τον χρησιμοποίησε για την δόξα Του. Ευλογήθηκε ο Ιωσήφ αλλά ευλογήθηκε και  ολόκληρος ο λαός της Αιγύπτου, όπως και οι λαοί των γειτονικών χωρών, αλλά και οι οικογένειες των αδελφών του Ιωσήφ που απετέλεσαν την αρχή του λαού Ισραήλ. Ο Ιωσήφ ναι μεν αδικήθηκε από τους αδελφούς του και από την γυναίκα του Πετεφρή, αλλά βγήκε νικητής στις προσωπικές του δοκιμασίες επειδή έμεινε στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός επέτρεψε να επέλθει σοβαρό πρόβλημα στην Αίγυπτο, αλλά έδωσε και τη λύση  χρησιμοποιώντας τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ πρώτα εκπαιδεύτηκε στη διαχείριση των οικονομικών του Πετεφρή και στη διοίκηση ανθρώπων μέσα στη φυλακή, συνολικά 13 χρόνια, για να μπορέσει στη συνέχεια, με την οδηγία και βοήθεια του Θεού, να διαχειριστεί σωστά το πλούτο στα εφτά χρόνια της αφθονίας της Αιγύπτου για να μην πεθάνουν από τη πείνα στα εφτά χρόνια της στέρησης.

Συνοψίζοντας λέμε ότι και σήμερα ο Θεός θέλει ανθρώπους δικούς Του, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, για να τους χρησιμοποιήσει για την δόξα Του. Για να γίνει αυτό πρέπει  κάθε  άνθρωπος να στραφεί στον Θεό και να τον επικαλεστεί για την σωτηρία της ψυχής του αλλά και για τα προσωπικά του προβλήματα, είτε αυτός είναι ένας απλός άνθρωπος είτε είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας. Ας στραφούμε λοιπόν στον Χριστό με πίστη γιατί αυτός μόνο μπορεί να  σώσει την Ελλάδα όπως και όλο τον κόσμο. Αμήν!

 

«Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης, και ωμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων»(Α΄ Τιμόθεον, ς΄:12)

«διότι περιπατούμεν δια πίστεως, ουχί δια της όψεως» (B΄ Κορινθίους, ε΄:7)

Ο Πατέρας Θεός έστειλε τον Υιό Του Ιησού Χριστό, για να σώσει τον κόσμο και όχι να τον καταδικάσει (Ιωάννης, γ΄:17). Ο Κύριος Ιησούς είπε ότι όποιος ακούει το λόγο Του και πιστεύει στον Πατέρα Θεό που τον έστειλε, θα έχει αιώνια ζωή και δεν θα περάσει από κρίση αλλά  μεταβαίνει από το θάνατο  στην αιώνια ζωή (Ιωάννης, ε΄:24).

Κάθε άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα μπορεί μεν να έχει κάποια γνώση ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το καλό, σύμφωνα με τη συνείδησή του και αυτά που έχει διδαχθεί, αλλά δεν μπορεί να έχει επίγνωση για το τι είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού και τι δεν είναι. Βέβαια όταν έρθει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου και τον ελευθερώσει από τις αμαρτίες του, τότε αρχίζει να έχει προσωπική επίγνωση για το ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Όμως ο Θεός σέβεται την ελευθερία κάθε ανθρώπου, γι’ αυτό για να έρθει στη ζωή ενός ανθρώπου, πρέπει ο άνθρωπος να Τον επικαλεστεί, να ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να τον βεβαιώσει ότι είναι αναστημένος και να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του. Όταν πλέον γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα, τότε είναι παιδί του Θεού και μεταβαίνει από τον αιώνιο θάνατο στην αιώνια ζωή βάσει του λόγου του Θεού.

Η αιώνια ζωή αρχίζει με την ‘άνωθεν γέννηση’ από τον Πατέρα Θεό κάθε ανθρώπου που μετανοεί και πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Όμως μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής του ο άνθρωπος πρέπει να  κρατάει την αιώνια ζωή και να διατηρεί άσβεστη την πίστη και την ελπίδα ότι έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και θα ζήσει αιώνια μαζί Του. Ο Θεός μέσα σε όλη τη ζωή του πιστού ανθρώπου θέλει να τον εκπαιδεύσει σε ένα πνευματικό αγώνα, θέλει να τον μάθει να Τον εμπιστεύεται στη ζωή του για όλα τα θέματα που απασχολούν, όπως για την υγεία του, για την δουλειά του, για την οικογένειά του και όλα τα συναφή. Άλλωστε έχει πει ο Κύριος Ιησούς: «…ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού, και την δικαιοσύνην αυτού∙ και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή» (Ματθαίος,ς΄:33).

Ο Ιησούς Χριστός μας έχει ενημερώσει πως η οδός για την αιώνια ζωή θα έχει θλίψεις: «Εισέλθετε δια της στενής πύλης∙ διότι πλατεία είναι η πύλη, και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι’ αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη, και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν» (Ματθαίος,ζ΄:13-14). Βέβαια ο Κύριος λέει και την λύση ώστε ο πιστός άνθρωπος του Θεού, να βγει νικητής σε όλες τις θλίψεις και τις στενοχώριες που θα έχει στην εν Χριστώ ζωή του: «Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους μου τούτους, και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν∙ και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και δεν έπεσε∙ διότι ήτο τεθελιωμένη επί την πέτραν» (Ματθαίος,ζ΄:24-25). Αυτή η πέτρα μας λέει ο λόγος του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός: «και πάντες το αυτό πνευματικόν ποτόν έπιον∙ διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης∙ η δε πέτρα ήτο ο Χριστός» (Α΄ Κορινθίους,ι΄:4) και «Διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέση παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός» (Α΄ Κορινθίους, γ΄: 11).

Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η «βροχή», οι «ποταμοί» και οι «άνεμοι» συμβολίζουν τις δυσκολίες που συναντά ο πιστός χριστιανός στη ζωή του είτε λόγω της πίστης του στον Χριστό, σύμφωνα με το εδάφιο: «Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσιν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι διωχθή» (Β΄ Τιμόθεον,γ΄:12), είτε έχουν να κάνουν με κοινά προβλήματα όπως οικογενειακά, επαγγελματικά, οικονομικά, ανεργίας, υγείας, κ.α.  Το βέβαιο είναι ότι σε κάθε περίπτωση δοκιμασίας, εφόσον ο πιστός βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Ιησού Χριστό δια της προσευχής και βαδίζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιό Του, θα βγει νικητής.

Για να αγωνιζόμαστε σωστά τον καλό αγώνα της πίστης, ο Κύριος Ιησούς μας λέει: «Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα∙ ο μένων εν εμοί, και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν∙ διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν» (Ιωάννης, ιε΄:5). Μένω στον Ιησού Χριστό και Αυτός σε μένα, σημαίνει, όπως προαναφέραμε, ότι έχω καθημερινή επικοινωνία μ’ Αυτόν δια της προσευχής και ζω σύμφωνα με το Ευαγγέλιό Του. Ο δε καρπός που πρέπει να φέρουμε, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, που είναι «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλάτας, ε΄:22).

Ο καλός αγώνας  του χριστιανού, αλήθεια είναι ότι  είναι δύσκολος, αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι αναρίθμητα αδέλφια μας, με τη βοήθεια του Κυρίου, τον έχουν τερματίσει νικηφόρα. Ο λόγος του Κυρίου μας πληροφορεί σχετικά: «Λοιπόν και ημείς περικυκλωμένοι οντες υπό τοσούτου νέφους μαρτύρων ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν και ας τρέχωμεν μεθ’ υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα αποβλέποντες εις τον Ιησούν τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως» (Εβραίους, ιβ΄:1,2).

Γι’ αυτό στην ζωή του ο σωστός χριστιανός, πρέπει να έχει πρώτο σκοπό να μοιάσει στον Ιησού Χριστό, ώστε να οικοδομηθεί ο «πνευματικός άνθρωπος» εντός του, πράττοντας το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Το θέλημα του Θεού περιληπτικά είναι ο αγιασμός του ανθρώπου,  δηλαδή μια ζωή μακριά από το κοσμικό φρόνημα, που είναι το φρόνημα της σάρκας και το οποίο είναι αντίθετο με το φρόνημα του Πνεύματος (Γαλάτας, ε΄:17). Ο Θεός δεν μισεί τον κόσμο, διότι έστειλε τον Υιό Του Ιησού Χριστό να σώσει τον κόσμο, αλλά μισεί την αμαρτία του ανθρώπου και γενικά όλο αυτό το φρόνημα που έχει αμαρτωλό περιεχόμενο. Συνοπτικά το σαρκικό φρόνημα περιγράφεται στο εδάφιο: «διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός, και η επιθυμία των οφθαλμών, και η αλαζονεία του βίου, δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ’ είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται, και η επιθυμία αυτού∙ όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα» (Α΄Ιωάννου, β΄:16-17).

Ο καλός αγώνας της πίστης του χριστιανού είναι να απαρνηθεί τον εαυτό του, είναι να σηκώνει τον σταυρό που του έχει δώσει ο Χριστός κάθε μέρα (Λουκάς, θ΄:23), είναι να δέχεται την παιδεία του Πατέρα Θεού, είναι να ομολογεί το όνομα του Κυρίου Ιησού (Ματθαίος, ι΄:32), είναι να επιμελείται τον αγιασμό του(Α΄ Θεσσαλονικείς, δ΄:3), Εβραίους, ιβ΄:14), είναι επιγραμματικά να διατηρήσει μέχρι τέλους τη πίστη που ευαρεστεί τον Θεό (Εβραίους,ια΄:6).

Ευχόμαστε  όλοι που αγωνίζομαστε αυτό τον αγώνα, όπως ο απόστολος Παύλος, στη μεν διάρκεια του αγώνα, όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες, να λέμε «τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού» (Φιλιππησίους, δ΄:13), στο δε τέλος του, να πούμε:«τον αγωνα τον καλον αγωνίστηκα, τον δρομον ετελείωσα την πιστιν διτετηρησα΄του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μοι αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και ου μόνον εις εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσι την επιφάνειαν αυτού.» (Β΄ Τιμόθεον ,δ΄:7,8). Αμήν!

 

 

 

 
Περισσότερα Άρθρα...

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)

Χριστιανισμός Live

Δημοσκόπηση

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
 
mod_vvisit_counterΣήμερα109
mod_vvisit_counterΕχτές117
mod_vvisit_counterΑυτή την βδομάδα1593
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα1638
mod_vvisit_counterΑυτό τον μήνα5729
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα12023
mod_vvisit_counterΟλές τις ημέρες570173

We have: 19 guests online
Η IP: 54.147.241.171
 , 
Σήμερα : Ιαν 20, 2017