Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Αρχείο Κηρυγμάτων
Filter Media by:
Βενιέρης Σ.(Αποκάλυψις,γ΄:7-13)
25-02-2024
Νάκο Μ.(Λουκάς,η΄:43-48)
24-02-2024
Σούλα Ισμέτ (Πράξεις, κα΄:11-14).
18-02-2024
Πατατούκας Λ.(Ματθαίος, ιγ΄:11-19).
18-02-2024
Σαρτζετάκης Ν.(Ψαλμός μς΄:1-11)
04-02-2024
Νάκο Μ.(Ιερεμίας, λγ΄:1-26)
03-02-2024
Καρυπίδης Χ. ( Αποκάλυψις,ιθ΄:7-8)
21-01-2024
Νάκο Μ.(Α' Κορινθίους,β΄:1-16)
20-01-2024
Χριστουλάκης Σ.(Β' Χρονικών,λγ΄:1-17)
17-01-2024
Τριανταφύλλου Κ.(Ψαλμός ρλη΄:1-8)
17-01-2024
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 1 από 123

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)