24-03-2021
Τριανταφύλλου Κ.(Ψαλμός ιη΄:1-6, Λουκάς ιζ΄:11-19)

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)