ΚHΡYΓΜΑΤΑ
Sermons in this series
Νάκο Μ.(Δανιήλ,γ΄:1-30)
31-10-2020
Πλατογιάννης Ε.(Ιακώβου,α΄:1-27)
31-10-2020
Χριστουλάκης Σ.(Β' Πέτρου,β΄:1-22)
26-10-2020
Νάκο Μ.(Έξοδος, α΄:1-22)
24-10-2020
Πλατογιάννης Ε.(Α΄ Τιμόθεον, δ΄:1-16)
21-10-2020
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 1 από 93

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)