ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ
Sermons in this series
Τζιόγκας Κ.(Ματθαίος,κε΄:1-13) Β Μέρος
25-07-2021
Τζιόγκας Κ.(Κριταί,ζ΄:1-7) Α Μέρος
25-07-2021
Τοπάλογλου Λ.(Ιωάννης, ς΄:1-13, Β Μέρος)
18-07-2021
Καρυπίδης Χ.(Εφεσίους,α΄:15-23)
04-07-2021
Πλατογιάννης Π.(Ιησούς του Ναυή,γ΄:9-17)
04-07-2021
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>Σελίδα 1 από 61

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)