09-01-2022
Βενιέρης Σ.(Λουκάς,β΄:41-52) Β Μέρος

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)