Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
794  81%
Ένας μεγάλος προφήτης
118  12%
Μυθικό πρόσωπο
44  4.5%
Επαναστάτης της επόχης του
21  2.1%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  980
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2020 21:12

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)