Μενού

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;

Ποιές πιστεύετε ότι είναι οι πηγές της αλήθειας;
 
Αρχική σελίδα Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;

Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
1041  84.2%
Ένας μεγάλος προφήτης
120  9.7%
Μυθικό πρόσωπο
47  3.8%
Επαναστάτης της επόχης του
24  1.9%
Ιστορικό Πρόσωπο
4  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  1236
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2024 20:48

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)