Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
764  80.4%
Ένας μεγάλος προφήτης
118  12.4%
Μυθικό πρόσωπο
44  4.6%
Επαναστάτης της επόχης του
21  2.2%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.3%

Αριθμός Ψήφων  :  950
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος 2020 21:04

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)