Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
568  75.8%
Ένας μεγάλος προφήτης
117  15.6%
Μυθικό πρόσωπο
44  5.9%
Επαναστάτης της επόχης του
17  2.3%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.4%

Αριθμός Ψήφων  :  749
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019 18:44

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)