Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
879  82.1%
Ένας μεγάλος προφήτης
120  11.2%
Μυθικό πρόσωπο
45  4.2%
Επαναστάτης της επόχης του
23  2.1%
Ιστορικό Πρόσωπο
4  0.4%

Αριθμός Ψήφων  :  1071
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Τετάρτη, 28 Ιούλιος 2021 20:17

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)