Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα Τελετών, έγινε η 55η Σύναξη των νέων της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Ακούστηκαν ομολογίες νέων, πως γνώρισαν τον Κύριο και τα θαύματα που έκανε ο Κύριος στην ζωή τους. Επίσης, εργάτες έφεραν ωραία μηνύματα, με  κάποια από αυτά να έχουν κεντρικό άξονα την νεολαία της εκκλησίας. Όπως σε κάθε σύναξη που γίνεται στο όνομα του Κυρίου Ιησού,  ο Κύριος μίλησε στο λαό δια των προφητών, με σκοπό την προτροπή για επίγνωση της αγάπης του Κυρίου και την προσοχή που πρέπει να δίνουμε στον πνευματικό αγώνα που κάνουμε. Στο τέλος της Σύναξης, όσοι είχαν αίτημα  θεραπείας ή οτιδήποτε άλλο αίτημα, γονάτισαν μπροστά στον χώρο που έγιναν οι ομολογίες και οι πρεσβύτεροι τους επέθεσαν τα χέρια, όπως λέει ο Λόγος του Θεού και προσευχήθηκαν στον Κύριο να απαντήσει στα αιτήματά τους.

   Μετά το τέλος της Σύναξης, στις 8 το βράδυ στο Λευκό Πύργο, έγινε δημόσια ευαγγελιστική εκδήλωση. Ακούστηκαν ομολογίες και ωραία μηνύματα από αδελφούς και δόθηκαν ευαγγελιστικά φυλλάδια και πολλές Καινές Διαθήκες.  Χαρακτηριστικό ήταν το ενδιαφέρον αρκετών  από τον κόσμο που παρακολουθούσε να μάθουν για το μήνυμα της αγάπης του Ιησού Χριστού και για το ευαγγέλιό Του μιας και ερχόντουσαν, ρωτούσαν και έπαιρναν την Καινή Διαθήκη.

 Έγινε ευλογία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν!

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)