Τις Κυριακές του Φεβρουαρίου 2022, την εκκλησία μας υπηρέτησε πρεσβύτερος από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης (6/2, 13/2, 20/2 και 27/2).

Την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου, αδέλφια από την Αθήνα έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην Αμφιλοχία και το πρωί του Σαββάτου στην πόλη της Άρτας. Το βράδυ του Σαββάτου ήρθαν στην εκκλησία μας και μετά την προσευχή, έφεραν μηνύματα  μέσα από τον λόγο του Θεού. Στη συνέχεια  είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων και ανταλλάξαμε νέα. Το πρωί της Κυριακής (6/2), τα αδέλφια από την Αθήνα παραβρέθηκαν στην Κυριακάτικη λειτουργία που έλαβε χώρα στο χωριό της Άρτας.

Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, άλλα αδέλφια από την Αθήνα που και σ’ αυτά ο Κύριος έβαλε αγάπη για το έργο Του στην Ήπειρο, έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Πρέβεζας. Το απόγευμα του Σαββάτου  ήρθαν στην εκκλησία μας, αρχικά έκαναν μάθημα νεολαίας και στη συνέχεια, στη συνάθροιση της εκκλησίας,  έφεραν μηνύματα  από το λόγο του Θεού και μετά είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων. Το πρωί της Κυριακής (20/2), τα αδέλφια από την Αθήνα πήγαν στο χωριό της Άρτας και εκεί έγινε Κυριακάτικη λειτουργία με τη συμμετοχή αδελφών από τις γύρω περιοχές. Στη συνέχεια τα παρευρισκόμενα αδέλφια είχαν  ευλογημένη κοινωνία μετ’ αλλήλων.

Ο Κύριος να ευλογεί το έργο Του, όπου και αν γίνεται. Αμήν!

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)