Τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου 2021, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες της Κέρκυρας (5/9 και 19/9) και της Θεσσαλονίκης (12/9 και 26/9).

Στις 19 και 26 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε πνευματικές συζητήσεις και μαθήματα με την νεολαία, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ως μέσο για πνευματική οικοδομή επειδή οι αποστάσεις και τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, δεν μας επιτρέπουν προς το παρόν δια ζώσης κοινωνίες από κοντά. Έτσι, εξαγοράζουμε τον χρόνο μας, για να έχουμε έστω από απόσταση κοινωνία μετ’ αλλήλων, για την πνευματική οικοδομή όλων μας. 
Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)