Τις Κυριακές του Αυγούστου 2021, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες της Κέρκυρας (1/8), της Θεσσαλονίκης (8/8 και 29/8), της Βέροιας  (15/8) και του Παγκρατίου (22/8).

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου τα αδέλφια που έρχονται συνήθως κάθε μήνα από την Αθήνα για ευαγγελιστικό έργο, κάνανε μια πρώτη στάση στην Αμφιλοχία για ευαγγελισμό, μοιράζοντας χριστιανικές εφημερίδες και Καινές Διαθήκες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το πρωί του Σαββάτου συνεχίσανε το ευαγγελιστικό έργο στην πόλη μας στα Ιωάννινα και το βράδυ ήρθανε στην συνάθροιση της εκκλησίας μας και μετά την προσευχή έφεραν από ένα μήνυμα μέσα από το λόγο του Θεού. Στη συνέχεια είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων και μάθαμε τα νέα τους. Την Κυριακή συμμετείχαν στην  κατ’ οίκον Κυριακάτικη λειτουργία  σε χωριό της Άρτας και μετά αναχωρήσανε για την Αθήνα. Ο Κύριος να ευλογεί κάθε ευαγγελιστικό που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)