Από τις 15 Μαΐου που επετράπη η μετακίνηση μεταξύ νομών, την εκκλησία μας  υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης (16/5 και 30/5) και της Αίγινας (23/5).

Επίσης συνεχίσαμε και τον μήνα Μάιο να κάνουμε τηλεδιασκέψεις μέσω της εφαρμογής zoom meeting, υλοποιώντας μια σειρά μαθημάτων μέσα από την Αγία Γραφή.  Οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις 13/5 όπου έφεραν μηνύματα από το λόγο του Θεού, ένας αδελφός από Αθήνα και ένας από Ιωάννινα, στις 20/5 και στις 27/5 όπου έφερε μήνυμα αδελφός από την Ηγουμενίτσα. Διατηρούμε με αυτόν τον τρόπο μια επαφή και με αδέλφια που δεν μπορούμε να βρισκόμαστε από κοντά.

Ο Κύριος να ευλογεί την Ελλάδα και κάθε έθνος και μέσα σε αυτή την πανδημία ζητάμε να δοξαστεί το όνομά Του το Άγιο, με τη σωτηρία πολλών ψυχών. Αμήν!

Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. (Αποκάλυψις Ιωάννου α' 08)