Τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου 2020,την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Κέρκυρας (6/9), της Κοζάνης (13/9) και της Θεσσαλονίκης (20/9     και 27/9).

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, οι αδελφοί εργάτες από την Αθήνα που επισκέπτονται την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο, πήγαν το απόγευμα στη Ηγουμενίτσα και στη συνάθροιση της εκκλησίας, μετά την προσευχή έφεραν μαζί με τοπικούς εργάτες  μηνύματα από το λόγο του Θεού. Το πρωί του Σαββάτου κάνανε ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Ηγουμενίτσας και το βράδυ ήρθαν στην εκκλησία μας και έφεραν μηνύματα από το λόγο του Θεού. Μετά είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων και μάθαμε νέα τους. Την Κυριακή συμμετείχαν στην κατ’ οίκον Κυριακάτικη λειτουργία σε χωριό της Άρτας. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο τους!

Οι δύο αδελφοί από την εκκλησία μας, συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο τα Σάββατα 5/9 και 12/9, στα Ιωάννινα μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου, με μοίρασμα Καινών Διαθηκών σε διάφορες γλώσσες και χριστιανικών εφημερίδων. Σκοπός του ευαγγελισμού είναι ο κάθε συμπολίτης μας να ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου και να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Αμήν!

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)