Τις Κυριακές του Ιανουαρίου 2020, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες της  Θεσσαλονίκης (5/1), της Κέρκυρας (12/1 και 19/1)  και της Ηγουμενίτσας (26/1).
Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου τα αδέλφια που επισκέπτονται την Ήπειρο, έφθασαν στην Άρτα και είχαν μια ευλογημένη κοινωνία σε ένα σπίτι αδελφών. Την επόμενη μέρα κάνανε ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Άρτας μοιράζοντας Καινές Διαθήκες  και χριστιανικές εφημερίδες. Την Κυριακή έγινε η καθιερωμένη ανά μήνα περίπου λειτουργία σε σπίτι αδελφών σε χωριό της Άρτας και στη συνέχεια τα αδέλφια επέστρεψαν στην Αθήνα.
Αδελφοί από την εκκλησία μας, τα Σάββατα 4, 18, και 25 Ιανουαρίου, συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο που κάνουν στα Ιωάννινα, μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου, προβάλλοντας πινακίδα με ευαγγελιστικά μηνύματα και μοιράζοντας Καινές Διαθήκες, εφημερίδες και έντυπα χριστιανικά. Σκοπός του ευαγγελισμού είναι  κάθε συμπολίτης να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό και μοναδικό Σωτήρα. Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)