Τις Κυριακές του Δεκεμβρίου 2019, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες των Σερρών (1/12 και 22/12),  της  Θεσσαλονίκης(8/12 και 15/12) και της Βέροιας (29/12).

Το Σάββατο στις 14 Δεκεμβρίου επισκέφτηκαν την εκκλησία μας περίπου 40 νέοι από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης και στη συνάθροιση της εκκλησίας είπαν ομολογίες και μηνύματα από τον λόγο του Θεού  14 νέοι και 3 πρεσβύτεροι. Στη συνέχεια είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων, συμφάγαμε και μάθαμε νέα τους. Την Κυριακή μετά την λειτουργία της εκκλησίας, είχαμε πάλι κοινωνία μετ’ αλλήλων και στη συνέχεια μερικοί αδελφοί από την εκκλησία μας, μαζί με τους επισκέπτες νέους,  πήγαν στη Πλατεία Μαβίλη, δίπλα στη λίμνη,  ψάλλανε ύμνους και μοιράσανε τις μικρές εφημερίδες που εκτυπώνουμε σαν εκκλησία, στο κόσμο που ήρθε και άκουγε. Μετά  όλοι μαζί επισκέφθηκαν με το καραβάκι το νησί των Ιωαννίνων, όπου γευμάτισαν και μετά οι επισκέπτες  νέοι επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο για αυτά τα αδέλφια που μας ενίσχυσαν.

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου επισκεφτήκαμε την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Στη συνάθροιση παραβρέθηκαν και οι επισκέπτες αδελφοί από την Αθήνα, όπου μαζί με αδελφούς από την εκκλησία μας έφεραν μηνύματα  από το λόγο του Θεού. Μετά είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων, συμφάγαμε και μάθαμε τα νέα των αδελφών. Το Σάββατο το πρωί, τα αδέλφια από την Αθήνα έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Ηγουμενίτσας, το βράδυ ήρθανε στην εκκλησία μας, όπου φέρανε μηνύματα  από το λόγο του Θεού, ενώ το πρωί της Κυριακής συμμετείχαν στη κατ’ οίκον Κυριακάτικη λειτουργία, που πραγματοποιήθηκε σε χωριό κοντά στην Άρτα.

Όλα τα Σάββατα του Δεκεμβρίου, αδελφοί από την εκκλησία μας συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο μπροστά στη περιφέρεια Ηπείρου των Ιωαννίνων, στήνοντας ένα τραπέζι με Καινές Διαθήκες σε διάφορες γλώσσες και πινακίδα με ευαγγελιστικά μηνύματα. Τις Καινές Διαθήκες όπως και ευαγγελιστικά φυλάδια, προσφέρουν σε όποιον συμπολίτη ενδιαφέρεται. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο που κάνουν, όπως και κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του και να δώσει καρπό. Αμήν!

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)