Τις Κυριακές του Νοεμβρίου 2019, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες της Κοζάνης (3/11), της Κέρκυρας  (10/11), των Γιαννιτσών (17/11) και της Ηγουμενίτσας (24/11). 
Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου νέοι της εκκλησίας μας, μαζί με νέους των εκκλησιών Ηγουμενίτσας και Αγίου Νικολάου Βόνιτσας, επισκέφτηκαν την εκκλησία της Κέρκυρας. Στην κοινή συνάθροιση που είχαν το βράδυ του Σαββάτου, μαζί με τους νέους  της τοπικής εκκλησίας, έκαναν μια συμμελέτη  με θέμα ‘δούλος πάντων’(Μάρκος,ι΄:44). Όλοι συμμετείχαν και διατύπωσαν την άποψή τους, με βάση το λόγο του Κυρίου και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής τους. Το βράδυ οι επισκέπτες νέοι φιλοξενήθηκαν  από τα εκεί αδέλφια και το πρωί συμμετείχαν στην Κυριακάτικη λειτουργία της εκκλησίας. Το μεσημέρι είχαν κοινωνία με τους αδελφούς, συμφάγανε και ανταλλάξανε νέα. Το απόγευμα επέστρεψαν στα μέρη τους. Ευχαριστούμε σαν εκκλησία Ιωαννίνων, τα αδέλφια της εκκλησίας της Κέρκυρας, για την πνευματική βοήθεια που μας παρέχουν και τη φιλοξενία τους. 
Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, αδελφοί από την Αθήνα που μας επισκέπτονται, έκαναν αρχικά επίσκεψη στο σπίτι ενός αδελφού στο Αγρίνιο και είχαν οικοδομητική κοινωνία μετ’ αλλήλων. Το πρωί του Σαββάτου, έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην πόλη της Άρτας με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων ‘Χριστιανισμός’. Το βράδυ του Σαββάτου, ήρθαν στην εκκλησία μας , όπου μετά την προσευχή έφεραν μηνύματα  από την Αγία Γραφή. Μετά είχαμε Τράπεζα Αγάπης σε μια όμορφη κοινωνία μετ’ αλλήλων.
Όλα τα Σάββατα του Νοεμβρίου, αδελφοί από την εκκλησία μας συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο μπροστά στη περιφέρεια Ηπείρου των Ιωαννίνων, στήνοντας ένα τραπέζι με Καινές Διαθήκες σε διάφορες γλώσσες και τις εφημερίδες ‘Χριστιανισμός’, τις οποίες προσφέρουν σε όποιον συμπολίτη ενδιαφέρεται. Σκοπός του ευαγγελισμού είναι να γνωρίσει κάθε συνάνθρωπός  μας τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα Του. Αμήν!

Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν. (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον α' 12)