Τις Κυριακές του Ιουλίου 2019, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης (7/7), της Θεσσαλονίκης (14/7), των Γιαννιτσών  (28/7) και διάκονος από την εκκλησία της Ριζούπολης (21/7). 
Την Παρασκευή 19 Ιουλίου, οι αδελφοί από την Αθήνα που επιμελούνται το ευαγγελιστικό έργο στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία, έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην Αμφιλοχία με μοίρασμα εφημερίδων και Καινών Διαθηκών. Το βράδυ της ίδιας μέρας μερικοί αδελφοί από την εκκλησία μας μαζί με τους αδελφούς από την Αθήνα, παρευρέθηκαν  στην συνάθροιση της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας, στην οποία μετά την προσευχή, οι αδελφοί από την Αθήνα μαζί με έναν αδελφό Έλληνα από την Γερμανία που ήρθε επισκέπτης με την οικογένειά του, έφεραν μηνύματα από το λόγο του Θεού. Στη συνέχεια είχαμε Τράπεζα Αγάπης, κατά την οποία συμφάγαμε και ανταλλάξαμε νέα και πνευματικές εμπειρίες. 
Το Σάββατο (20/7), οι αδελφοί από την Αθήνα μαζί με αδελφούς από την  εκκλησία μας,  έκαναν  ευαγγελιστικό έργο στα Γιάννενα, δίνοντας χριστιανικές εφημερίδες και Καινές Διαθήκες. Οι αδελφοί από την Αθήνα ευαγγέλιζαν κινούμενοι στους δρόμους της πόλης, ενώ  οι ντόπιοι αδελφοί στάθηκαν μπροστά στη Περιφέρεια Ηπείρου, όπως έκαναν και τα  αλλά Σάββατα του Ιουλίου (6/7, 13/7 και 27/7). Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. (Ματθαίος κη' 19)