Τις Κυριακές του Ιουνίου 2019, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες της  Ηγουμενίτσας (2/6 και 23/6), της Κέρκυρας(9/6) της Κηφισιάς (16/6), και της Θεσσαλονίκης  (30/6).

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου αδέλφια από την Αθήνα έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην Αμφιλοχία με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Το βράδυ της ίδιας μέρας πήγαν στη Βόνιτσα, σε μια οικογένεια αδελφών και είχαν οικοδομητική κοινωνία. Το πρωί του Σαββάτου έκαναν ευαγγελιστικό έργο στην Άρτα και το βράδυ μας επισκέφτηκαν στην εκκλησία μας, όπου μετά την προσευχή έφεραν μηνύματα από την Αγία Γραφή. Μετά συμφάγαμε και ανταλλάξαμε νέα και πνευματικές εμπειρίες. Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός του. Αμήν!

Τα Σάββατα 1, 8, 15, 22 και 29 Ιουνίου, αδέλφια από την εκκλησία μας, έκαναν  ευαγγελιστικό έργο μπροστά στην Περιφέρεια Ηπείρου στην πόλη μας. Ομολογούν προφορικά τις ενέργειες του Κυρίου στη ζωή τους, προσφέρουν χριστιανικές εφημερίδες και Καινές Διαθήκες ελληνικές και ξενόγλωσσες σε όποιον  θέλει και συστήνουν στους ανθρώπους που ρωτάνε, να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό τους σωτήρα. Αμήν!

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)