Τις Κυριακές του Δεκεμβρίου 2021, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης (5/12, 12/12 και 19/12) και της Κέρκυρας (26/12).

Την Παρασκευή 3/12 ξεκίνησαν από την Αθήνα με δύο αυτοκίνητα, δύο ομάδες αδελφών διακόνων και εργατών του Κυρίου   και το πρωί του Σαββάτου έκαναν ευαγγελιστικό έργο, η μία ομάδα στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας και η άλλη στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας.  Το  απόγευμα του Σαββάτου, οι αδελφοί διάκονοι και ένας εργάτης μαζί με νέους της εκκλησίας μας και με νέους της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας συναντήθηκαν και έκαναν μάθημα  στην αίθουσα της εκκλησίας μας, ενώ στη βραδινή συνάθροιση,  τρία από τα αδέλφια από την Αθήνα φέρανε μηνύματα από το λόγο του Θεού και μετά είχαμε κοινωνία μετ’ αλλήλων και μάθαμε τα νέα τους.

Την Κυριακή 5/12 έλαβε χώρα λειτουργία στο χωριό της Άρτας, που ανέλαβε αδελφός πρεσβύτερος από την Πρέβεζα και στην οποία μιλήσανε μερικά από τα αδέλφια από την Αθήνα. Μετά οι συμμετέχοντες αδελφοί είχαν κοινωνία μετ’ αλλήλων.

Ο Κύριος να ευλογεί κάθε έργο που γίνεται προς δόξα του Αγίου Ονόματός Του. Αμήν!