Από τις 15 Μαΐου που επετράπη η μετακίνηση μεταξύ νομών, την εκκλησία μας  υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης (16/5 και 30/5) και της Αίγινας (23/5).

Επίσης συνεχίσαμε και τον μήνα Μάιο να κάνουμε τηλεδιασκέψεις μέσω της εφαρμογής zoom meeting, υλοποιώντας μια σειρά μαθημάτων μέσα από την Αγία Γραφή.  Οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις 13/5 όπου έφεραν μηνύματα από το λόγο του Θεού, ένας αδελφός από Αθήνα και ένας από Ιωάννινα, στις 20/5 και στις 27/5 όπου έφερε μήνυμα αδελφός από την Ηγουμενίτσα. Διατηρούμε με αυτόν τον τρόπο μια επαφή και με αδέλφια που δεν μπορούμε να βρισκόμαστε από κοντά.

Ο Κύριος να ευλογεί την Ελλάδα και κάθε έθνος και μέσα σε αυτή την πανδημία ζητάμε να δοξαστεί το όνομά Του το Άγιο, με τη σωτηρία πολλών ψυχών. Αμήν!