Κατά το μήνα Απρίλιο επετράπη η λειτουργία των εκκλησιών, έστω σε ορισμένες μέρες και με συμμετοχή περιορισμένου αριθμού πιστών, λόγω της πανδημίας.

Επιπλέον συνεχίσαμε τις πνευματικές τηλεσυναντήσεις μέσω της εφαρμογής zoom meeting με αδέλφια γειτονικών αλλά και άλλων εκκλησιών, κατά τις μέρες 1/4, 4/4(με συμμετοχή αδελφού από Μυτιλήνη), 8/4(με μήνυμα αδελφού πρεσβυτέρου από τη Θεσσαλονίκη), 15/4, 22/4(μας έφερε το κύριο μήνυμα ο υπεύθυνος της εκκλησίας της Μυτιλήνης και μετά και άλλα αδέλφια έφεραν από ένα μικρό μήνυμα), 29/4(είχαμε τηλεδιάσκεψη με τα αδέλφια από την Καλαμάτα κατά την οποία μας έφεραν από ένα μήνυμα πρώτα ο υπεύθυνος της εκκλησίας και μετά κάποια από τα αδέλφια).

Το Σάββατο 24 Απριλίου έγινε η 72η Πανελλήνια Σύναξη Νέων της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής μέσω της εφαρμογής zoom meeting, που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω ιστοσελίδων  του διαδικτύου  και μέσω ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν σε Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Έκαναν ομολογίες νέοι, πώς γνώρισαν τον Κύριο και εργάτες έφεραν μηνύματα  από το λόγο του Θεού. Ο Κύριος να ευλογεί την Ελλάδα και κάθε έθνος και μέσα σε αυτή την πανδημία ζητάμε να δοξαστεί το όνομά Του το Άγιο με τη σωτηρία πολλών ψυχών. Αμήν!