Ευχαριστούμε τον Θεό που άνοιξαν οι εκκλησίες, βέβαια κάτω από αυστηρά αλλά λογικά λόγω της πανδημίας περιοριστικά μέτρα.

Εμείς συνεχίσαμε τις διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις, με μελέτη του λόγου του Θεού και τον μήνα Ιανουάριο, τις ημέρες 3/1, 6/1, 10/1 και 28/1 του 2021. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας  για την πνευματική μας οικοδομή και ιδιαίτερα για την οικοδομή των απομονωμένων αδελφών που εξακολουθούν να στερούνται εκκλησιαστικής οικοδομής, λόγω έλλειψης τοπικού εργάτη και της απαγόρευσης μετακίνησης από νομό σε νομό που εξακολουθεί να ισχύει.

Προσευχόμαστε σύντομα να αρθεί αυτή η απαγόρευση, όπως επίσης προσευχόμαστε για τους κυβερνόντας μας, ο Κύριος να τους βοηθήσει να εννοήσουν ότι ‘με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον Θεού’(Λουκάς, δ΄:4), έτσι ώστε να μη κλίνουν τις εκκλησίες, αλλά τουλάχιστον να ισχύουν τα ίδια μέτρα που ισχύουν για την λήψη υλικής τροφής. Αμήν.