Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου δεν πραγματοποιήθηκαν λειτουργίες και συναθροίσεις, λόγω αναστολής λειτουργίας των χώρων λατρείας, βάσει των νέων μέτρων αντιμετώπισης του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού. Μόνο την ημέρα των Χριστουγέννων, Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, που κατ’ εξαίρεση επετράπη η λειτουργία των εκκλησιών, πραγματοποιήσαμε δύο συναθροίσεις, μία το πρωί 10:00π.μ.-12:00μ. και μία το βράδυ 7:00μ.μ.-9:00μ.μ. με προσευχή και μηνύματα από το λόγο του Θεού.

Λόγω της αναστολής συναθροίσεων με φυσική παρουσία, συνεχίσαμε και κατά το μήνα Δεκέμβριο, τις διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις, εκμεταλλευόμενοι το διαδίκτυο σαν μέσο πνευματικής οικοδομής. Έτσι τον μήνα Δεκέμβριο κάναμε τηλεδιασκέψεις στις 2/12 με θέμα «δικαιώματα και υποχρεώσεις του πιστού», στις  6/12 με μάθημα, στις 9/12 με αδέλφια από την Κοζάνη, στις 13/12 με μάθημα, στις 16/12 με αδέλφια από τις Σέρρες , στις 20/12 με μάθημα, στις 23/12 με ομολογία αδελφού, στις 27/12με μάθημα και στις 30/12 με μάθημα και ομολογία αδελφού. Στο τέλος κάθε τηλεδιάσκεψης είχαμε ελεύθερη ώρα με συμμετοχή όλων, κατά την οποία ανταλλάσαμε νέα και πνευματικές εμπειρίες.