Την Παρασκευή 13 Μαρτίου αδέρφια από την Αθήνα έκαναν την καθιερωμένη επίσκεψη στο χωριό της Άρτας στο σπίτι της αδελφής μας. Έγινε μια ευλογημένη συνάθροιση με προσευχές και μηνύματα από το λόγο του Θεού. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο τα αδέλφια από την Αθήνα κάνανε ευαγγελιστικό έργο σε περιοχές του Ν. Θεσπρωτίας με μοίρασμα Καινών Διαθηκών και εφημερίδων. Το βράδυ έγινε συγκέντρωση στους Φιλιάτες σε σπίτι με αδελφούς και φίλους που ακούνε το λόγο του Θεού. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 15 Μαρτίου, ήρθαν στην εκκλησία μας στα Γιάννενα, όπου δυο αδελφοί έφεραν μηνύματα  από το λόγο και μετά είχαμε ευλογημένη κοινωνία μετ’ αλλήλων. Το Σάββατο 21 Μαρτίου, μας επισκέφτηκαν στην εκκλησία τα αδέλφια από την Ηγουμενίτσα. Έφεραν μηνύματα ο υπεύθυνος της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας καθώς και άλλα δύο αδέλφια. Στο τέλος είχαμε Τράπεζα Αγάπης και μια ευλογημένη κοινωνία μετ’ αλλήλων όπου ανταλλάξαμε νέα. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο Του στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αμήν!