Την Παρασκευή 11 Ιουλίου, επισκεφθήκαμε την ευλογημένη εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Τα αδέλφια μας περίμεναν με την αγάπη τους και την απλότητά τους, προσευχηθήκαμε όλοι μαζί και στη συνέχεια ένας αδελφός από τα Γιάννενα έκανε την ομολογία του, μετά έφερε ένα μήνυμα ένας αδελφός από την Ηγουμενίτσα και στο τέλος ολοκλήρωσε ο υπεύθυνος της εκκλησίας των Ιωαννίνων. Αργότερα είχαμε Τράπεζα Αγάπης, κάναμε μια ωραία κοινωνία και μάθαμε τα νέα των αδελφών. Προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει την Ήπειρο. Αμήν!