Την Παρασκευή 27 Ιουνίου, έγινε ευλογημένη συνάθροιση στο σπίτι μιας αδελφής μας σ’ ένα χωριό κοντά στην Άρτα. Σ’ αυτή τη συνάθροιση παρευρέθηκε για πρώτη φορά ο ποιμένας της εκκλησίας της Νίκαιας και προϊστάμενος της συνόδου της εκκλησίας μας, αδ. Νίκος Νικολακόπουλος. Μαζευτήκανε εκτός από τους αδελφούς επισκέπτες και αρκετοί απ’ τις γύρω περιοχές. Το Σάββατο 28 Ιουνίου, έγινε ευαγγελιστική εξόρμηση στη πόλη των Ιωαννίνων. Το βράδυ του Σαββάτου, είχαμε τον αδ. Νίκο στην εκκλησία μας στα Γιάννενα, την παρουσία του οποίου συνδυάσαμε με την καθιερωμένη επίσκεψη των αδελφών από την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Έφεραν το λόγο, εκτός από τον αδ. Νίκο, ο ποιμένας της εκκλησίας της Ηγουμενίτσας, ένας πρεσβύτερος από την Αθήνα και άλλοι εργάτες του Κυρίου, στο τέλος είχαμε ευλογημένη Τράπεζα Αγάπης. Την Κυριακή έκανε τη λειτουργία ο αδ. Νίκος και αποχαιρετήσαμε τους επισκέπτες αδελφούς με Τράπεζα Αγάπης. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους εργάτες Του και να αποστείλει και άλλους διότι ‘ο μεν θερισμός πολύς, οι δε εργάται ολίγοι’. Αμήν!