Την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου, επισκεφτήκαμε τα αδέλφια μας στην Ηγουμενίτσα, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε σε τακτά διαστήματα, αλλά αυτήν την φορά στην καινούργια τους αίθουσα. Είναι μια ωραία αίθουσα, μεγαλύτερη από την προηγούμενη και είδαμε τα αδέλφια ιδιαίτερα χαρούμενα. Την κοινή συνάθροισή μας, την ευλόγησε η παρουσία του Κυρίου μας και μιλήσανε στην καθιερωμένη ώρα της εκκλησίας αδέρφια από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Ιωαννίνων, με μια ομολογία ενός αδερφού μας και μήνυμα από τον ποιμένα της εκκλησίας μας, καθώς και μήνυμα από τον αδελφό που προΐστατο στην εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Αργότερα συμφάγαμε με τους αδερφούς και μάθαμε νεότερα από αυτούς. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο του σε όλη την Ήπειρο και να ανοίξει και άλλες εκκλησίες. Αμήν!