Στη 1 Σεπτεμβρίου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έγινε η 57η Πανελλήνια Σύναξη των Νέων της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Ήταν ευλογημένη Σύναξη με γεμάτη παρουσία Θεού, με πολλές ομολογίες νέων και μηνύματα αδερφών εργατών. Το βράδυ, όπως συνηθίζεται, έγινε ευαγγελιστικό έργο στο Λευκό Πύργο, με ομιλίες και ομολογίες αδερφών, οι οποίες ακούστηκαν, με τη βοήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης, από πολλούς παρευρισκομένους και περαστικούς. Επίσης μοιράστηκαν πολλές Καινές Διαθήκες, εφημερίδες και φυλλάδια. Ο Κύριος να ευλογήσει τους νέους και όλη την Ελλάδα. Αμήν!