Στις 20 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, βαπτίστηκαν εν ύδατι δύο αδέλφια. Τα δυο αδέρφια μας, με απόφαση καρδιάς, έκαναν το θέλημα του Κυρίου και αυτό διότι το έχει πει ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός : «Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση, θέλει κατακριθή.» (Μάρκος ις΄:16). Ο Κύριος να ευλογήσει και να κάνει σωτηρία σε κάθε οικογένεια.
Στις 29 Ιουνίου, βράδυ Παρασκευής, μερικοί αδελφοί από την εκκλησία των Ιωαννίνων,  επισκεφθήκαμε  την εκκλησία της Ηγουμενίτσας. Ήταν ένα ευλογημένο βράδυ, με την παρουσία του Θεού, με ωραία μηνύματα προτροπής και ενθάρρυνσης. Στο τέλος είχαμε «κοινωνία μετ’ αλλήλων», συμφάγαμε, συζητήσαμε  και μάθαμε τα νέα των αδερφών.