Τί πιστεύετε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός;
Ο υιός του Θεού
516  74%
Ένας μεγάλος προφήτης
117  16.8%
Μυθικό πρόσωπο
44  6.3%
Επαναστάτης της επόχης του
17  2.4%
Ιστορικό Πρόσωπο
3  0.4%

Αριθμός Ψήφων  :  697
Πρώτη ψήφος  :  Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011 15:42
Τελευταία Ψήφος  :  Κυριακή, 21 Ιούλιος 2019 11:52

Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής. (Αποκάλυψις Ιωάννου ιβ' 27)