Τις Κυριακές του Οκτωβρίου 2020, την εκκλησία μας υπηρέτησαν πρεσβύτεροι από την εκκλησία της Αίγινας (4/10), της Θεσσαλονίκης (11/10) και της Κέρκυρας (18/10 και 25/10).

Τα Σάββατα 3, 10, 24, και 31 Οκτωβρίου, οι δύο αδελφοί από την εκκλησία μας, συνέχισαν το ευαγγελιστικό έργο μπροστά στη Περιφέρεια Ηπείρου μοιράζοντας Καινές Διαθήκες και εφημερίδες δε κάθε ενδιαφερόμενο. Σκοπός του ευαγγελισμού μας είναι κάθε συμπολίτης μας να ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου και να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Αμήν!
Τις Κυριακές 4/10 και 18/10, με την ευθύνη πρεσβυτέρου και διακόνου αντίστοιχα, από την εκκλησία της Ηγουμενίτσας, πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον Κυριακάτικες λειτουργίες σε χωριό της Άρτας. Ο Κύριος να ευλογεί το έργο Του, στην Άρτα, σε όλη την Ήπειρο, σε όλη τη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Αμήν!

Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Αποκάλυψις Ιωάννου δ' 11)